Stavějte a přestavujte jednoduše, rychle a bez velkého úklidu

Spousta lidí se dnes pouští do různých přestaveb, rekonstrukcí a úprav interiérů svých bytů, domů nebo jiných nemovitostí. Takové přeměny interiéru však mohou být často velmi náročné – ať už z hlediska časového, nebo finančního, nebo třeba také z pohledu úklidu, zvláště tehdy, pokud jiné části nemovitosti musí fungovat bez omezení. Dnes vám však můžeme nabídnout velmi zajímavou alternativu řešení takových přestaveb, a to montáž sádrokartonu.

Prostě jednoduché proměny interiéru

Montáž sádrokartonu je přímým synonymem jednoduchých a nenáročných proměn interiérů a přestaveb nebo rekonstrukcí nemovitostí. Instalace desek probíhá velmi rychle, desky nezatěžují nosné zdi stavby, jejich rozebrání (například v případě výměny kabelů v podhledech) je jednoduché a při práci s tímto zmíněným materiálem nevzniká příliš mnoho odpadu. Hovoříme proto o takzvané suché výstavbě.