Když už jste si pořídili stan…

Stany jako forma zajištění propagačních či společenských akcí jsou v současnosti již poměrně frekventovaně využívanou možností organizace podobných událostí. V případě snahy o prezentaci určité značky či celé firmy jsou (zejména pak v teplých letních měsících) nedocenitelnou oporou práce marketingových týmů a dalších kreativní a proaktivních jedinců snažících se o upevnění pozice konkrétního produktu na trhu.

Doplňte jej vhodným značením

Ne vždy je však potenciál propagačních stanů využíván v celém rozsahu. Pokud chcete podpořit jeho efektivitu a vizuální vzhled, pak Vám vřele doporučujeme využívat též reklamních vlajek, které se k podobným příležitostem velmi hodí, jelikož zvyšují efektivitu akcí pořádaných pod širým nebem.